Bel mij terug  Nieuws / Wat betekent ‘meer balans’ als het om transitievergoeding gaat?

  Wat betekent ‘meer balans’ als het om transitievergoeding gaat?

  Blog

  Wat betekent ‘meer balans’ als het om transitievergoeding gaat?

  Wat betekent ‘meer balans’ als het om transitievergoeding gaat?

  Het kabinet wil dat een ontslagen werknemer een extra vergoeding kan krijgen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding en komt daar bovenop. De ontslagen werknemer kan de vergoeding gebruiken om een andere baan te vinden of om bijvoorbeeld een opleiding te betalen. De maatregel heeft als doel om ‘meer balans’ in het ontslagrecht te brengen en is onderdeel van de herziening van het ontslagrecht. Welke voorstellen zijn er nog meer gedaan om evenwicht te creëren in het ontslagrecht? Wij lichten er een aantal voor u uit in deze blog.

  Compensatie en vrijstelling voor werkgevers

  Vooral voor minder grote werkgevers worden een aantal scherpe randen van de transitievergoeding afgeschaafd. Hiervoor lopen twee voorstellen:

  1. Compensatie bij een contract dat is ontbonden vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid

  Heeft een arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar geduurd? Dan moet u als werkgever bij het ontslag een transitievergoeding betalen. Dit geldt ook als de medewerker twee jaar lang ziek is geweest. Veel werkgevers vinden dat onterecht, omdat zij tijdens de ziekteperiode al veel kosten hebben gemaakt. Om hierin tegemoet te komen is een wetsvoorstel uitgebracht, dat bij ontslag wegens langdurige ziekte een compensatie door het UWV aandraagt.

  Houd echter rekening met de volgende zaken:

  • Is een zogenoemde loonsanctie aan een werkgever opgelegd? Dan telt de desbetreffende periode niet mee in de berekening van de hoogte van de compensatie.
  • De compensatie bedraagt niet meer dan het bruto loon dat tijdens ziekte van de werknemers betaald is.
  • De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben, op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt.

  De compensatieregeling laat nog even op zich wachten: het zal niet eerder dan 1 juli 2019 worden uitgevoerd. Wel zal de regeling, als deze eenmaal is doorgevoerd, met terugwerkende kracht ingaan.

  1. Vrijstelling indien de reden voor ontslag bedrijfseconomisch is en er een cao-regeling geldt

  Volgens de voorgestelde wijziging mag in de cao worden bepaald dat, bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, geen transitievergoeding verschuldigd is. Daaronder mag u ook ontslag wegens bedrijfsbeëindiging rekenen. Voorwaarde is dat diegene wel recht heeft op een redelijke financiële vergoeding, of dat er maatregelen zijn getroffen om de duur van de werkloosheid te verkleinen of voorkomen. Een combinatie van de maatregelen is ook mogelijk.

  Overige veranderingen rondom de transactievergoeding

  Behalve de bovengenoemde veranderingen, zijn er nog enkele andere aandachtspunten van belang voor het HR-beleid. Werknemers hebben bijvoorbeeld direct vanaf het moment dat hun contract ingaat, recht op een transitievergoeding, in plaats van na een periode van twee jaar. Dit bouwt jaarlijks met 1/3e  maandsalaris op, ook wanneer de contractduur langer is dan tien jaar. Voor vijftigplussers blijft de overgangsregeling van kracht.

  Werkgevers krijgen daarnaast de mogelijkheid om scholingskosten, die gemaakt zijn om een werknemer breder buiten zijn organisatie in te zetten, van de transitievergoeding af te trekken. Per 1 januari 2018 bedraagt de maximale transitievergoeding 79.000 euro of een bruto jaarsalaris, indien dat hoger is. Dat betekent een verhoging van 2.000 euro ten opzichte van het jaar 2017.

  Wat zijn de gevolgen voor HR?

  De voorgestelde veranderingen rondom de transitievergoeding zijn onderdeel van het nieuwe ontslagrecht. Deze heeft als doel ‘Vast werk, minder vast’ en ‘Flexwerk, minder flex’ te maken. Wilt u meer informatie over de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor uw HR-beleid? Lees dan de overige twee blogs van deze serie: ‘De gevolgen van het nieuwe ontslagrecht voor uw HR-beleid’ en ‘Veranderingen rondom contracten’.

  Download

  Checklist: Hoe stel ik een goed personeelshandboek op?

  «   Nieuwsoverzicht