Bel mij terug  Nieuws / WAB: opknapbeurt voor de arbeidsmarkt?

  WAB: opknapbeurt voor de arbeidsmarkt?

  Nieuws

  WAB: opknapbeurt voor de arbeidsmarkt?

  WAB: opknapbeurt voor de arbeidsmarkt?

  Op 7 november 2018 is het wetsvoorstel inzake de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zoals verwacht door minister Koolmees aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze wet staan een aantal zaken met betrekking tot het verder verbeteren van de arbeidsmarkt.

  De komende periode zullen we in de gaten houden waar de WAB invloed heeft op het beleid en processen van onze relaties. Hierop zullen we dan verder informeren en anticiperen. Een aantal zaken die in het wetsvoorstel zijn opgenomen behelzen onder andere:

  • Cumulatie van ontslaggronden, aanpassing van ontslagrecht door de cumulatiegrond. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag;
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd (nu geldt dit pas vanaf een dienstverband vanaf twee jaar);
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden (een derde maandsalaris per gewerkt jaar);
  • Premiedifferentiatie WW: de WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is;
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte;
  • Verlenging van de proeftijd voor werkenden die meteen een vast contract krijgen, van twee maanden naar vijf maanden;
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd (ketenbepaling). Nu is het mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt drie jaar;
  • Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan;
  • Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte;
  • Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Ook krijgen ze recht op een adequaat pensioen. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd;
  • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

  Meer weten en/of vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

  Neem contact op via sales@recura.nl of bel direct naar 088-7440002 zodat we kunnen kijken wat Recura Risk B.V. voor u kan betekenen.

  Bron(nen): Rijksoverheid

  Contact

  Vul onderstaand formulier in om contact met ons op te nemen.

  «   Nieuwsoverzicht