Bel mij terug  Nieuws / Veranderingen rondom contracten

  Veranderingen rondom contracten

  Blog

  Veranderingen rondom contracten

  Veranderingen rondom contracten

  In het regeerakkoord 2017 kwamen al een aantal veranderingen rondom contracten naar voren. Na Prinsjesdag 2018 is daar niet veel aan veranderd. Daarom nemen we in deze blog de belangrijkste maatregelen en aanpassingen nog eens puntsgewijs door.

  Hieronder vindt u een overzicht van de meest prominente veranderingen rondom contracten:

  • Transitievergoeding: deze gaat niet meer vanaf twee jaar, maar vanaf dag één gelden. De opbouw bedraagt ⅓ maandloon per dienstjaar. Bovendien zijn er plannen om deze vergoeding voor kleine werkgevers te compenseren bij ontslag vanwege ziekte, pensioen of reorganisatie. Dit moet het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker maken voor MKB’ers.
  • Oproepkrachten: zij zijn niet langer verplicht beschikbaar te staan als de opdracht niet helder en niet tijdig (korter dan vier dagen vooraf) is gecommuniceerd.
  • Payroll: de arbeidsvoorwaarden van payroll-medewerkers mogen niet onderdoen voor die van vaste arbeidskrachten (m.u.v. pensioenvoorwaarden).
  • Tijdelijke contracten: arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen max. drie opeenvolgende keren worden aangeboden. In totaal mag deze ‘keten’ niet langer dan drie jaar duren in plaats van twee.
  • Cumulatiegrond: u mag meerdere redenen voor ontslag, die afzonderlijk van elkaar ‘onvoldoende wettelijke basis’ voor ontslag bieden, bij elkaar optellen.
  • Verruiming proeftijd: de max. proeftijd wordt drie maanden bij een contract van twee jaar of meer.
  • Vast contract: Neemt u iemand meteen in vaste dienst, dan gaat de proefperiode vijf maanden bedragen. Bovendien wordt de WW-premie voor vaste contracten lager.

  Wet Arbeidsmarkt in Balans

  Deze veranderingen waren ook al aangekondigd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en zijn meenomen in de begroting voor 2019. De toekomst zal uitwijzen of het de verhouding tussen vaste en flexibele contracten structureel ‘in balans’ gaat brengen, zoals het kabinet beoogt.

  Voor HR en werkgevers zijn echter niet alleen bovenstaande zaken, zoals ontslagrecht en de ketenregeling, van belang, maar ook fiscale wijzigingen, lastendruk, de DBA en het pensioenakkoord. Denk ook aan schijnconstructies: het is niet eerlijk als bedrijven die hiermee werken beloond worden met een concurrentievoordeel. Ook hier zijn maatregelen voor aangekondigd.

  Wilt u meer informatie en uitgebreider advies voor uw HR-beleid met betrekking tot de aankomende veranderingen? Neem dan contact op met Recura of vraag eerst onze brochure aan.

  Download

  Checklist: Hoe stel ik een goed personeelshandboek op?

  «   Nieuwsoverzicht