Bel mij terug  Diensten

  Whk check

  Whk check

  Ieder jaar ontvangt u rond eind november van de Belastingdienst de beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) voor het komend jaar. In deze beschikking staat vermeld welke werkhervattingskas premiepercentage u als werkgever per 1 januari van het komende jaar gaat betalen voor de WGA en ZW. Deze premie is gebaseerd op de WGA en ziektewetuitkeringen van (ex)werknemers die aan de werkgever worden toegerekend. Helaas komt het nog steeds voor dat er te hoge premies worden toegerekend en onterechte ziektewetuitkering worden doorbelast. Het is daarom essentieel om de Werkhervattingskas beschikking te laten controleren.

  Schadelastbeheersing WGA

  Het beïnvloeden van toerekenbare WGA schadelast is essentieel voor óf de beheersing van de gedifferentieerde WGA premie van het UWV óf een goede uitvoering van het eigenrisico dragerschap. Schadelastbeheersing WGA volgt uw WGA dossiers en voert namens u beroep en bezwaarschriften en (eventueel) regres. Het opzetten en uitvoeren van een goed WIA beleid en beheersing van de risicofactoren zorgt dat uw kosten dalen. De praktijk wijst uit dat veel WGA uitkeringen die (ex)medewerkers ontvangen niet juist zijn. Ook komt het helaas voor dat UWV verkeerde gegevens gebruikt voor de toerekening van uw WGA schade, welke tot uitdrukking komt in de jaarlijkse premie Werkhervattingskas (Whk). Recura ondersteunt u bij het beheersen van uw schadelast en het corrigeren van geconstateerde fouten. Dit kan per WGA dossier een forse financiële besparing opleveren en krijgt de (ex)medewerker een uitkering waar deze recht op heeft.

  Dit levert Whk check u op

  •  Besparing op uw verzekeringskosten of het UWV
  •  Verlagen van de premies Werkhervattingskas
  •  Signaleer toekomstige Schdelastbeheersing

  No cure no pay

  Ons eenmalige Whk check kost u niets, want Recura werkt op basis van ‘no cure no pay’. U betaalt dus pas als wij daadwerkelijk besparingen realiseren. Vinden wij geen verhaalbare resultaten, dan weet u dat u nooit te veel heeft betaald.

  De Whk beschikking 2021 ontvangen? 

  Vergeet hem niet te controleren! Hulp nodig?

  Wij voeren de controle van uw WHK-beschikking graag voor u uit!