Bel mij terugDiensten

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Uw werknemer is langdurig ziek. Kan hij of zij nog terugkeren in het eigen werk, kunt u aangepaste taken aanbieden of moet de werknemer elders werk zoeken en wat kan deze dan nog? Zo’n situatie zet vaak uw onderlinge relatie onder druk. U kunt zich onwennig voelen in de rol van verzekeraar/risicodrager. Uw werknemer ervaart te weinig zicht op de situatie en een toenemende onzekerheid over de toekomst. Kortom, een spannende tijd voor beiden! Dan is het belangrijk dat u een intermediair heeft die zich kan inleven, die u kunt vertrouwen en die u transparant meeneemt door het proces. Een arbeidsdeskundig onderzoek behoort dan tot een mogelijkheid.

Onafhankelijk en professioneel

Financieel adviesbureau Recura is zo’n intermediair. Met een arbeidsdeskundig onderzoek stellen wij vast of eigen of ander werk – eventueel aangepast – binnen uw organisatie mogelijk is. Is een tweede spoor noodzakelijk, dan helpen wij u en uw werknemer in de zoektocht naar een andere werkgever. Om welk werk gaat het dan en wat heeft uw werknemer daarvoor nodig? Die vragen geven richting aan het traject. Daarbij onderscheiden wij ons door extra aandacht te besteden aan het mentale proces van de betrokkenen. Na afloop ontvangt u een rapportage, waarin u de visie van u en uw werknemer herkent, naast een onafhankelijk, professioneel verslag van Recura.

Dit levert het arbeidsdeskundig onderzoek u op:

Een rapportage met een goed onderbouwd oordeel over:

  • de geschiktheid voor het eigen werk;
  • de geschiktheid voor andere (eventueel aangepaste) taken;
  • de geschiktheid voor werk bij een andere werkgever.

Verder bevat de rapportage een helder advies over de stappen die u moet nemen om te voldoen aan eisen van de Wet verbetering poortwachter/het UWV.

Download

E-book - In 4 stappen naar een toekomstbestendige salarisadministratie voor het mkb

Download het e-book Wilt u toewerken naar een overzichtelijke en flexibelere salarisadministratie? En wilt u zich...

Download

Reviews