Bel mij terug  Nieuws / Kosten zieke werknemer terugvorderen. Hoe doe je dat?

  Kosten zieke werknemer terugvorderen. Hoe doe je dat?

  Blog

  Kosten zieke werknemer terugvorderen. Hoe doe je dat?

  Is uw medewerker arbeidsongeschikt door bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout of een misdrijf? Dan kan u dit veel geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan doorbetaling van het loon tijdens de ziekte, arbo- en re-integratiekosten. Lees in dit artikel hoe u eventuele kosten kunt terugvorderen.

  De gederfde loonschade en kosten voor reïntegratie kan u namelijk verhalen op de verantwoordelijke partij. De whiplash, blessure of andere aandoening was tenslotte niet uw schuld of die van uw medewerker.

  Ontvang schadevergoeding bij letselschade van uw werknemer

  Geconfronteerd worden met letselschade is niet niks. Voor uw werknemer niet, maar ook niet voor u als werkgever. Er gaat veel zorg en aandacht naar de werknemer, u past misschien de werkplek aan en hebt bovendien een loondoorbetalingsverplichting. Daarbij komen dan nog de kosten van arbobegeleiding en reïntegratie. Al met al een behoorlijke schade, die u – op basis van het regresrecht – grotendeels terug kunt vorderen op degene die de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt heeft. De persoon die uw medewerker aanreed of de arts die de medische misser beging, is tenslotte verantwoordelijk!

  Tienduizenden euro’s besparen op ziektekosten

  De te verhalen kosten lopen al snel in de duizenden euro’s. Stel dat uw zieke werknemer een salaris krijgt van 1800 euro netto per maand. Als hij negen maanden volledig arbeidsongeschikt is, dan zal de totale (terugvorderbare!) schade ongeveer 17500 euro bedragen. Dit bedrag is de loondoorbetaling plus een schatting van de reïntegratiekosten. U verdiepen in uw rechten en de mogelijkheden loont dus de moeite.

  Loonregres: welke vergoedingen kunt u claimen?

  De kosten die u kunt verhalen op de verantwoordelijke partij, zijn de netto loonkosten en de reïntegratiekosten. De sociale premies, loonbelastingen en kosten voor vervanging van uw medewerker kunt u niet claimen. Is de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer veroorzaakt door een van uw andere werknemers? Dan is de schade alleen te claimen als deze met opzet of bewuste roekeloosheid veroorzaakt is.

  Is de schade inderdaad te verhalen? Dan heeft u vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid vijf jaar de tijd het regresrecht toe te passen. Als uw werknemer als gevolg van de ziekte in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) terecht is gekomen, kunt u ook de verhoging van uw WGA-premie verhalen. Deze aparte procedure kunt u opstarten nadat u de loonschade succesvol heeft verhaald.

  Zelf doen of uitbesteden?

  Misschien beschikt u over genoeg juridische kennis, tijd en mogelijkheden om uit te zoeken wat uw rechten zijn. In dat geval kunt u het terugvorderen grotendeels zelf coördineren en de betrokken verzekeraar om meer informatie vragen. Heeft u weinig tijd voor deze procedure en wilt u er zeker van zijn dat aan alles wordt gedacht? Laat u dan bijstaan door een deskundige. Zo kunt u focussen op uw bedrijf, terwijl u wel krijgt waar u recht op heeft.

  Geen omkijken met een extern adviseur

  Een extern adviseur (zoals bijvoorbeeld Recura) bekijkt eerst of het mogelijk is de gederfde loonkosten terug te vorderen. Hij of zij heeft wat zaken van u nodig, zoals het schadeformulier, de begin- en einddatum van de ziekteperiode en de loongegevens. Is het antwoord ‘ja’ en kan er verhaald worden, dan verzorgt het adviesbureau alle stadia van het traject, van het aansprakelijk stellen tot en met het incasso. De adviseur onderhoudt voor u de contacten met verzekeraars, medici, advocaten en de accountant en werkt meestal op ‘no cure, no pay’-basis. Hij brengt dus pas kosten in rekening als u daadwerkelijk geld ontvangt.

  Een toekomstbestendige salarisadministratie

  Wilt u meer lezen over het toekomstbestendig maken van uw salarisadministratie? Download dan nu het e-book ‘In vier stappen naar een future proof salarisadministratie’ door het bijgevoegde formulier in te vullen.

  (Bron: MKB servicedesk)

  Download

  In vier stappen naar een toekomstbestendige salarisadministratie voor het mkb

  Reviews

  «   Nieuwsoverzicht