Bel mij terug  Nieuws / Instroom WIA van werknemers met een vast dienstverband (2016)

  Instroom WIA van werknemers met een vast dienstverband (2016)

  Nieuws

  Instroom WIA van werknemers met een vast dienstverband (2016)

  Instroom WIA van werknemers met een vast dienstverband (2016)

  Verklaring voor de toename van 12 procent instroom van WIA-gerechtigden in 2016 wat op 10 december 2018 naar de Kamer is verzonden. Het onderzoek is door het UWV uitgevoerd.

  De instroomkans is in 2016 binnen alle leeftijdsgroepen gestegen, gemiddeld zo’n 10%. Uit het UWV-onderzoek blijkt dat dit vooral geldt voor de bedrijfstakken Onderwijs, gezondheid, Overheid en Financieel & diensten. Binnen deze bedrijfstakken, zijn voornamelijk de WIA-instroomkansen voor vrouwen toegenomen.

  Het UWV ziet daarnaast een toename van stress-gerelateerde ziektebeelden. Het UWV kan op basis van de beschikbare data geen oorzaak duiden. Waarom dus de instroomkans in voormelde sectoren juist toeneemt is dus voor het UWV niet duidelijk. Ook de vraag waarom er juist in 2016 een duidelijke toename van WIA-instroom is blijft onduidelijk.

  Beeld eerste helft 2018 

  De meest recente cijfers laten zien dat de instroomstijging in de eerste helft van 2018 afneemt naar 3 procent. Als er specifiek gekeken wordt naar de groep werknemers dan is de instroomstijging in de eerste helft van 2018 6 procent. Langer doorwerken is hiervan de voornaamste oorzaak. Het langer doorwerken zal ook voor de komende jaren tot een verhoging van de WIA-instroom leiden.

  Bron: Onderzoek WIA-instroom – 2018-0000226939

  «   Nieuwsoverzicht