Bel mij terug  Nieuws / In dienst nemen van jongeren met een arbeidsbeperking wordt makkelijker

  In dienst nemen van jongeren met een arbeidsbeperking wordt makkelijker

  Nieuws

  In dienst nemen van jongeren met een arbeidsbeperking wordt makkelijker

  Voor werkgevers wordt het makkelijker om jongeren met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Naar verwachting kunnen werkgevers binnen enkele maanden loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die ze al in dienst hebben, maar die vanwege beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen. Ook kunnen werkgevers meteen te weten komen of jongeren meetellen voor de banenafspraak. Dit komt doordat leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder beoordeling door het UWV in het doelgroepregister worden opgenomen.

  Voor deze maatregelen bereidt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigingen in de Participatiewet en Wet banenafspraak voor. Maar nog voordat deze verbeteringen in werking treden, mogen de uitvoerders er al op vooruitlopen. Dit betekent dat gemeenten de wijzigingen al kunnen uitvoeren vanaf het moment dat Klijnsma het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indient, waarschijnlijk rond de zomer.

  Ook prettiger voor werkgever

  De Participatiewet is in 2015 ingevoerd om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Het besluit om vso-leerlingen niet eerst te laten beoordelen voor de banenafspraak, is een volgende stap in de Wet banenafspraak. Zij kunnen nu veel sneller aan de slag. Dat is prettig voor henzelf, maar ook voor de werkgever. Vorig jaar werden ruim 7.200 aanvragen voor een plek in het doelgroepregister ingediend. Bijna een derde hiervan bleek tot de doelgroep te behoren. Hierdoor kunnen zij aan de slag met loonkostensubsidie van de gemeente en zo nodig andere ondersteuning.

  Al bekend met de wetswijziging loonkostenvoordeel 2018?

  Bent u al bekend met de wetswijziging loonkostenvoordeel 2018? Download het e-book voor meer informatie, door het bijgevoegde formulier in te vullen.

  Hoe staat u ervoor?

  Wilt u weten hoe uw bedrijf ervoor staat met de Participatiewet? Neem contact op met Recura en wij analyseren graag uw situatie!

  loonkostenvoordelen

  Download

  Wijziging loonkostenvoordeel 2018: wat verandert er en waar moet u rekening mee houden?

  Reviews

  «   Nieuwsoverzicht