Bel mij terug  Nieuws / Hoe voer ik effectief een functioneringsgesprek?

  Hoe voer ik effectief een functioneringsgesprek?

  Blog

  Hoe voer ik effectief een functioneringsgesprek?

  Hoe voer ik een effectief en inspirerend functioneringsgesprek?

  Uw medewerkers zijn de bouwstenen van uw organisatie. Als zij het beste uit zichzelf halen, dan komt dat hen én uw organisatie ten goede. Het functioneringsgesprek is een goed moment om dichter bij deze win-winsituatie te komen. Vaak kan dit moment wel onzekerheid met zich meebrengen. Aan u om ervoor te zorgen dat het functioneringsgesprek een effectief én inspirerend moment wordt. Hoe kunt u dat het beste doen?

  1. Het functioneringsgesprek is geen beoordelingsgesprek

  Een functioneringsgesprek is geen preek, maar echt een dialoog. Tweerichtingsverkeer staat centraal. Door vooral vragen te stellen, kunt u een medewerker zelf zijn functioneren laten doornemen. Een beoordelingsgesprek is daarentegen een moment waarbij u vooral zelf aan het woord bent.

  Openheid van medewerker en leidinggevende staan bij een functioneringsgesprek voorop. Het is een moment om het hart te luchten. Komen er opvallend veel issues naar voren die nieuw voor u zijn? Probeer er dan voor open te staan dat het meer een gesprek wordt over uw functioneren. Hier is overigens niets mis mee, het is immers geen beoordelingsgesprek.

  Krijgt de medewerker het gevoel dat hetgeen hij zegt later tegen hem gebruikt kan worden, dan zal hij minder open zijn. Het is daarom aan te raden een ontspannen sfeer te creëren, bijvoorbeeld door te beginnen met smalltalk.

  Kortom, niet uw mening, maar de beleving en indrukken van uw medewerker staan centraal in het functioneringsgesprek.  Het gaat om verbeteren en niet om verwijten, ook al bent u het niet met elkaar eens.

  2. Goede voorbereiding is het halve werk

  Een randvoorwaarde voor een functioneringsgesprek is dat u als leidinggevende een helder beeld heeft van het functioneren van de medewerker in kwestie. Het is daarom aan te raden om voor te bereiden wat goed en minder goed gaat, zodat u dit kunt benoemen tijdens het functioneringsgesprek.

  Daarnaast is het raadzaam, om al voor het gesprek duidelijk te hebben waar u het over gaat hebben met de medewerker. Een lijst met onderwerpen die u wilt behandelen is daarbij onmisbaar. Die kunnen gebaseerd zijn op aantekeningen van een eerder gesprek en op hetgeen dat in de tussentijd is gebeurd.

  U kunt ook uw medewerker vragen om zich voor te bereiden, zodat hij tijdens het functioneringsgesprek punten in kan brengen.

  3. Wees slim, werk SMART

  Om écht een inspirerend en daarmee effectief functioneringsgesprek te houden, is het raadzaam om een SMART-doelstelling te bepalen samen met uw medewerker. Dat houdt in dat zowel het doel als de uitkomst van het functioneringsgesprek specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden geformuleerd wordt.

  Door de gemaakte afspraken acceptabel en tijdsgebonden te maken, kunt u er bij het volgende functioneringsgesprek op terugkomen. Wanneer u al SMART werkt bij de inleiding van het functioneringsgesprek, is meteen duidelijk wat het doel is.

  U hoeft natuurlijk niet een strak geformuleerd lijstje af te vinken. SMART werken is belangrijk, maar goed luisteren naar de medewerker tijdens het functioneringsgesprek staat voorop. Door oprechte interesse te tonen, komen vanzelf de onderwerpen aan bod die voor uw medewerker belangrijk zijn.

  Wat kunt u zelf doen?

  Heeft u het gevoel dat het personeelsbeleid binnen uw bedrijf beter kan en wilt u weten wat u daar aan kunt doen? Download dan de checklist ‘Hoe stel ik een goed personeelshandboek op?’ door het formulier in te vullen.

  Download

  Hoe stel ik een goed personeelshandboek op?

  «   Nieuwsoverzicht