Bel mij terug  Nieuws / Einde van het vervangingsfonds!

  Einde van het vervangingsfonds!

  Nieuws

  Einde van het vervangingsfonds!

  Einde van het vervangingsfonds

  Het vervangingsfonds, opgericht in 1992 voor primair en voortgezet onderwijs en sinds 10 jaar alleen voor het primair onderwijs, wordt op termijn beëindigd. Dit voornemen is terug te lezen in de kamerbrief “Toekomst Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs” welke op 6 november 2018 is gepubliceerd.

  Al in het regeerakkoord van 2012 werd er gesproken over de wenselijkheid om het vervangingsfonds aan te passen en te moderniseren. Sinds 2013 kan er gekozen worden om geheel of gedeeltelijk de financiële risico’s van vervanging zelf te dragen. De toenmalige staatssecretaris Dekker van OCW had de wettelijke inzet om het vervangingsfonds per 2018 te beëindigen. Dit is tot op heden echter niet gebeurd.

  Toekomst vervangingsfonds

  De verplichte aansluiting van schoolbesturen vervalt en de ministeriele aanwijzing van het vervangingsfonds als rechtspersoon voor de uitvoering van deze taak wordt ingetrokken. De financiële basis van de wettelijke waarborgtaak wordt steeds kleiner en daarmee de mogelijkheid om het fonds in stand te houden. Het aantal besturen die kiezen voor eigenrisicodragerschap van het vervangingsfonds neemt jaarlijks steeds verder toe. Er wordt aangegeven dat deze ontwikkeling onomkeerbaar is. Het eigenrisicodragerschap zal verder worden gestimuleerd door:

  • Terugdringen van het ziekteverzuim met een aanhoudend verzuimpercentage van meer dan 6%;
  • Begeleiding bieden aan schoolbesturen met betrekking tot het eigenrisicodragerschap;
  • Het ontwikkelen van een tijdelijk vangnet voor schoolbesturen die buiten hun toedoen na opheffing van het vervangingsfonds in de financiële problemen dreigen te komen.
  • Er wordt geen definitief moment aangegeven waarop het vervangingsfonds definitief zal worden geëindigd. Dit zal nog worden vastgesteld. Zodra er een definitieve datum bekend is zullen wij hierover informeren.

  Feiten vervangingsfonds:
  Per juli 2018 is 52,8% van de schoolbesturen eigenrisicodrager voor het vervangingsfonds. In de periode 2014-2017 is de jaaromvang van door het vervangingsfonds toegekende vervangingskosten afgenomen van € 260 miljoen naar circa € 101 miljoen. Het gemiddelde ziekteverzuim bij eigenrisicodragers is in het jaar 2017 een procentpunt lager, 5,7% versus 6,7%. Op dit moment blijven schoolbesturen met een gemiddeld hoger ziekteverzuim en dito vervangingskosten achter in het vervangingsfonds.

  Contact

  Vul onderstaand formulier in om contact met ons op te nemen.

  «   Nieuwsoverzicht