Bel mij terug  Nieuws / De weg naar WGA Totaal

  De weg naar WGA Totaal

  Blog

  De weg naar WGA Totaal

  Per 1 januari 2017 treedt het slotstuk van de BeZaVa in werking en worden WGA Vast en WGA Flex samengevoegd. Eigenrisicodrager voor de WGA worden of blijven is een vraag die veel werkgevers, met de naderende deadline, momenteel bezighoudt. Wat hebben werkgevers nodig om tot een helder advies te komen, rekening houdend met de wet- en regelgeving? Deskundige ondersteuning is noodzakelijk om de vraag te kunnen beantwoorden of WGA-eigenrisicodragerschap ook na 1 januari 2017 strategisch de beste keuze is. Wat is de juiste weg naar WGA Totaal?

  De werkgever is twaalf jaar verantwoordelijk voor een arbeidsongeschikte (ex-)werknemer en krijgt de kosten o.a. toegerekend middels de gedifferentieerde werkhervattingskaspremie (WHK). Dat is een financieel risico waarvan de kosten fors kunnen oplopen. Door een aantal recent doorgevoerde wetswijzigingen neemt de omvang van dit risico verder toe. Hoe gaat u als werkgever om met deze risico’s?

  Een overzicht van de situatie per 1 januari 2017:

  • Samenvoegen WGA Vast en WGA Flex tot één WGA Totaalpremie
  • Invoering publieke terugkeerpremie WGA op basis van de zogenaamde T-2 systematiek. Geen minimumpremie meer bij terugkeer naar het UWV
  • De staartlasten blijven per 2017 voor de (middel) grote werkgever achter bij het UWV. Ontstaat daarmee een gelijker speelveld tussen UWV en verzekeraar?
  • Bij terugkeer naar het UWV blijft men verplicht drie jaar publiek verzekerd

  Garantieverklaring ook voor WGA-flex

  Als WGA-eigenrisicodrager bent u wettelijk verplicht om een bank- of garantieverklaring te overleggen aan de Belastingdienst. Deze wordt meestal verstrekt door een private verzekeraar. Wanneer u vanaf 2017 eigenrisicodrager wilt blijven of worden, moet u uw garantieverklaring voor WGA uitbreiden met WGA Flex. Doet u dit niet (of niet tijdig) dan wordt u voor een periode van drie jaar automatisch bij het UWV verzekerd voor de WGA. Bestaande WGA-eigenrisicodragers hebben tot 1 januari 2017 de tijd om een garantieverklaring in te dienen bij de Belastingdienst. Werkgevers die nog publiek verzekerd zijn hebben tot 1 oktober 2016 de tijd om een keuze te maken. Voor die werkgevers is geen uitstel tot 1 januari 2017. Dit betekent dat de adviseur rekening dient te houden met verschillende termijnen.

  WGA en Ziektewet

  Eigenrisicodragerschap voor de WGA staat los van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Dit betekent dat u kunt kiezen om wel eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet, maar niet voor de WGA en andersom. De meeste verzekeraars zullen echter een combinatie van WGA en Ziektewet verlangen. Daarnaast dient voor het Ziektewet-eigenrisicodragerschap vóór 1 oktober 2016 een definitieve keuze gemaakt te zijn. Er moet dus rekening gehouden worden met de WGA in combinatie met Ziektewet en de geldende termijnen. Daarnaast blijkt het acceptatiebeleid van de verzekeraars in de praktijk weerbarstig te zijn. Er worden vaak eisen gesteld met betrekking tot een verplichte combinatie ziekteverzuim, Ziektewet-eigenrisicodragerschap (verzekering) of arbo-/ZW-dienstverlening.

  Premievergelijk of inzetbaarheid?

  Momenteel komen verzekeraars met voorstellen ter verlenging van WGA-contracten. Opvallend is dat er nog veelvuldig op basis van premie een advies wordt samengesteld. Daarnaast wordt er veel gedifferentieerd naar grootte van de loonsom van organisaties in de advieswereld. Mede door samenvoegen van WGA Vast en WGA Flex wordt inzetbaarheid, re-integratie en schadelastbeheer steeds belangrijker. Focus op inzetbaarheid start niet bij arbeidsverzuim van een medewerker maar is een continu proces binnen uw organisatie. Het is ook niet samen te vatten naar één verantwoordelijke (afdeling), maar is de verantwoordelijkheid van ieder betrokken persoon. Op die manier blijven de kosten structureel laag en wordt niet enkel naar een ‘hokje’ gekeken, maar wordt inzetbaarheid een duurzaam begrip. Hierdoor kan een strategisch en goed onderbouwd besluit naar WGA Totaal worden genomen

  Wilt u meer lezen over het toekomstbestendig maken van uw salarisadministratie? Download dan nu het e-book ‘In vier stappen naar een future proof salarisadministratie’ door het bijgevoegde formulier in te vullen.

  Download

  In vier stappen naar een toekomstbestendige salarisadministratie voor het mkb

  Reviews

  «   Nieuwsoverzicht