Bel mij terug  Nieuws / Controle van de WHK-beschikking 2019

  Controle van de WHK-beschikking 2019

  Nieuws

  Controle van de WHK-beschikking 2019

  Controle van de WHK-beschikking 2019

  Zoals ieder jaar zal ook nu weer de Belastingdienst de beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK) naar de werkgevers sturen. In deze beschikking staat vermeld welke WHK-premiepercentage u als werkgever per 1 januari 2019 gaat betalen voor de WGA en ZW. Deze premie is gebaseerd op de WGA- en Ziektewetuitkeringen van (ex)werknemers die in 2017 aan de werkgever worden toegerekend. Deze berekeningsmethode wordt ook wel het T-2 principe genoemd.

  Controle is van belang

  Het is van belang deze beschikking WHK goed te controleren op correctheid:

  • Kloppen de toegerekende uitkeringslasten ZW en WGA?
  • Is de aangegeven sectorindeling correct?
  • Kloppen alle administratieve zaken zoals BSN-nummers en/of de berekening van de gemiddelde premieplichtige loonsom?
  • Wordt er rekening gehouden met het feit dat de werkgever eigenrisicodrager voor de ZW en/of WGA is?
  • Ook een overgang van de onderneming door fusie of (administratieve) splitsing kunnen fouten in de hand spelen.

  Waarom een controle?

  • Het kan om potentieel veel geld gaan, het financieel belang is groot.
  • Geeft inzage in de toerekenbare dossiers
  • In de praktijk komen fouten met regelmaat voor
  • Vervolg advies op basis van de uitgevoerde controle

  Recura ondersteunt werkgevers bij de controle, uitvraag van specificatie(s) ZW- en/of WGA-lasten én uitvoering van een (mogelijke) bezwaarprocedure / correctie.

  Termijn

  Als werkgever heeft u slechts zes weken na dagtekening van de WHK-beschikking de tijd om bezwaar in te dienen!

  Onderneem dus tijdig actie en laat een eerste controle door Recura uitvoeren. Dit doen we op basis van ‘no cure, no pay’.

  Onderneem tijdig actie en laat een eerste controle door Recura uitvoeren!

  Opdrachtbevestiging Recura WHK-controle

  Machtiging Recura WHK-controle

  «   Nieuwsoverzicht